top of page
Gunārs
Gunārs Pētersons

+371 29 439 097

Dr.biol. Gunārs Pētersons

Latvijas Lauksaimniecības universitātes asociētais profesors, sertificēts sikspārņu eksperts, Latvijas Vides un reģionālās attīstības ministrijas nominētais eksperts darbam līguma par sikspārņu populāciju aizsardzību Eiropā padomdevēju komitejā (EUROBATS) kopš 2013. gada, Latvijas Sikspārņu Pētniecības biedrības valdes priekšsēdētājs.

Sikspārņus sācis iepazīt 1979. gadā Ināras Rūces (Bušas) vadībā Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē. Gunārs ir vairāk nekā 20 zinātnisku publikāciju autors, piedalījies visos lielākajos sikspārņu izpētes projektos Latvijā kopš 1980. gada. Kā sertificēts sikspārņu eksperts veic ietekmes uz vidi novērtēšanu sikspārņu sugu aizsardzībai. Piedalījies daudzos sikspārņu sugu inventarizācijas un monitoringa projektos.

Viesturs
Viesturs Vintulis.jpg

Dr.biol. Viesturs Vintulis

Sertificēts sikspārņu eksperts, Latvijas Sikspārņu Pētniecības biedrības valdes loceklis.

 

Sikspārņus sācis pētīt 1991. gadā, kopš 1992. gada piedalījies visos lielākajos sikspārņu izpētes projektos Latvijā un ir ziemojošo sikspārņu monitoringa vadītājs. Regulāri vada dažādus izglītojošus pasākumus par sikspārņiem un ir galvenais lektors Ķemeru nacionālā parka organizētajā “Sikspārņu naktī”. Piedalās jaunās sikspārņu mājaslapas izveidē, kā arī Facebook lapas pārvaldīšanā. Citas intereses – putni, tauriņi un dabas fotografēšana.

+371 22 017 490

Jurģis
Jurģis Šuba

+371 29 361 851

Dr.biol. Jurģis Šuba

Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" pētnieks, sertificēts sikspārņu eksperts.

Kopš 2005. gada piedalās dažādos sikspārņu pētījumos, kā arī ziemojošo sikspārņu monitoringā.

Ilze Brila

Ilze Brila

Veterinārārste, Latvijas Sikspārņu Pētniecības biedrības valdes locekle.

2017. gadā absolvējusi Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Veterinārmedicīnas fakultāti. Šobrīd studē bioloģiju doktorantūrā Oulu Universitātē Somijā. Kopš 2011. gada piedalījusies lielākajos sikspārņu izpētes projektos Latvijā, aukļkoloniju uzskaitēs, kā arī migrējošo un ziemojošo sikspārņu monitoringā. Erasmus+ prakses ietvaros guvusi pieredzi sadarbojoties ar sikspārņu pētniekiem Sardīnijā. Vada jaunās sikspārņu mājaslapas izveidi, kā arī piedalās Facebook lapas  un Twitter konta pārvaldīšanā.

Renāte Kaupuža

Renāte Kaupuža

Inžinierzinātņu maģistrs. Izzināt sikspārņus 2015. gadā iedvesmoja sikspārņu eksperts Gunārs Pētersons. Viņa vadībā ņemta dalība vairākos ar sikspārņiem saistītos projektos, uzsvaru liekot uz sikspārņu ierakstu akustisko analīzi. Piedalās ziemojošo sikspārņu monitoringā.

Normunds Kukārs

Normunds Kukārs

Sikspārņu pētījumos piedalās kopš 2003. gada. Aktīvi iesaistās dažādos pasākumos par sikspārņiem, piemēram, Ķemeru nacionālā parka organizētajā Sikspārņu naktī, piedalās ziemojošo sikspārņu monitoringā, dīķu naktssikspārņu koloniju uzskaitēs un migrējošo sikspārņu izpētē Papes Ornitoloģisko pētījumu centrā.

Ilze Kukāre

Ilze Kukāre

Bioloģe, vides zinātņu maģistre, augu sugu un biotopu eksperte.

Sikspārņu izpētē piedalās kopš 2003. gada, palīdzot ievākt ikgadējos datus ziemojošo sikspārņu monitoringam, iesaistoties aukļķoloniju uzskaitēs vasarā un  migrējošo sikspārņu monitoringā Papes Ornitoloģisko pētījumu centrā, un citos izpētes projektos. Palīdz vadīt nodarbības par sikspārņiem dažādos pasākumos, piemēram, Ķemeru nacionālā parka organizētajā Sikspārņu naktī.

Alise Elksne

Alise Elksne

Bioloģijas zinātņu bakalaurs, zinātniskā asistente Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtā.

Sikspārņu izpētē piedalās kopš 2016. gada, veikusi migrējošo sikspārņu monitoringu Papes Ornitoloģisko pētījumu centrā, kā arī dīķu naktssikspārņa koloniju uzskaitēs un ziemojošo sikspārņu monitoringā. Par sikspārņiem izstrādāts gan kursa, gan bakalaura darbs. Erasmus+ prakses ietvaros guvusi pieredzi sadarbojoties ar sikspārņu pētniekiem Portugālē.

Alda Stepanova

Alda Stepanova

Bioloģijas zinātņu maģistre, Vecākā valsts vides inspektore Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionā.

Sikspārņu izpētē piedalījusies no 2001. gada, piedaloties aukļkoloniju uzskaitēs un ziemojošo, kā arī migrējošo sikspārņu monitoringā. Šobrīd turpina veikt piemājas pagrabos ziemojošo sikspārņu monitoringu Madonas novada teritorijā.

Ainis Platais

Ainis Platais

Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Vadības zinību bakalaurs.


Piedalās sikspārņu izpētē un monitoringā kopš 1991. gada, aktīvi piedalījies Latvijas sikspārņu atlanta tapšanā un migrējošo sikspārņu izpētē putnu būrīšu parauglaukumos. Šobrīd turpina piedalīties ziemojošo sikspārņu monitoringā. 
 

Kārlis Freibergs

Kārlis Freibergs

Pabeidzis Rīgas Amatniecības vidusskolas stila mēbeļu modelētāju programmu. Sikspārņu izpētē piedalās kopš 2016. gada – veic ziemojošo sikspārņu monitoringu un piedalās migrējošo sikspārņu izpētē Papes Ornitoloģisko pētījumu centrā, kā arī Eiropas platauša izpētē 2018. gada vasarā. Brīvajā laikā zīmē savvaļas dzīvniekus un dabu - KFrei Wildlife Art

Jana Černova

Jana Černova

Veterinārārste, strādā klīnikā “Dzīvnieku Veselības Centrs” Rīgā.

2015. gadā absolvējusi Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Veterinārmedicīnas fakultāti. Specializējas putnu un eksotisko, kā arī savvaļas dzīvnieku medicīnā. Piedalās sikspārņu pētījumos un ziemojošo sikspārņu monitoringā kopš 2009. gada.

Ineta Kalniņa

Dr.biol. Ineta Kalniņa

Strādā molekulārās bioloģijas laboratorijā. Sikspārņu pētījumos piedalās kopš 2002. gada. Piedalās ziemojošo un migrējošo sikspārņu monitoringā, dīķa naktssikspārņu koloniju uzskaitēs, kā arī dažādos izpētes projektos.

Alma Vītola

Alma Vītola

Fizioterapeite, strādā ProMed Sporta medicīna. Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un fizioterapeita kvalifikācija (Rīgas Stradiņa Universitāte) un bakalaura grāds bioloģijā (Latvijas Universitāte). Sikspārņu izpētē piedalās kopš 2011. gada, lielākoties piedaloties migrējošo un ziemojošo sikspārņu monitoringā. Piedalījusies arī dīķu naktssikspārņa koloniju uzskaitēs.

bottom of page