top of page
  • Writer's picturelatvijassiksparni

LSPB izstrādā vadlīnijas, kas ļaus standartizēti novērtēt vēja parku ietekmi uz sikspārņiem

Latvijas Sikspārņu Pētniecības biedrība īsteno Latvijas Vides aizsardzības fonda finansētu projektu „Vadlīniju izstrāde vēja parku teritoriju ietekmes uz sikspārņiem novērtēšanai”.


Latvijā tiek būvēti arvien vairāk vēja enerģijas parki, taču pirms vēja parku būvniecības nepieciešams novērtēt to iespējamo ietekmi uz vidi, tajā skaitā bioloģisko daudzveidību. Šī projekta galvenais mērķis ir izstrādāt vadlīnijas, kas Latvijā ļautu standartizēt ietekmes uz sikspārņiem novērtēšanu teritorijās, kurās plānota vēja parku izveide. Ņemot vērā, ka Latvijā šobrīd nav standarta pēc kura vadīties šādu novērtējumu veidošanā, vienotu vadlīniju izstrāde ļaus nodrošināt līdzīgu novērtējuma kvalitāti, neatkarīgi no novērtējuma veicēja. Tādējādi iespējams samazināt sikspārņu bojāejas risku, kas saistīts ar vēja parku darbību.


Projekta ietvaros Kārsavas apkārtnē tiek veikts lauku pētījums par to, kā sikspārņu aktivitāte atkarīga no attāluma līdz sikspārņiem nozīmīgajām barošanās vietām - mežiem un ūdenstilpēm. Šī pētījuma rezultāti ļaus noteikt minimālo attālumu no šīm ainavas struktūrām, kādā pieļaujama vēja ģeneratoru būvniecība.

Projektā piedalās četri LSPB biedri, kas ir sertificēti sikspārņu eksperti un ir bijuši iesaistīti ietekmes uz sikspārņiem izvērtēšanas projektos plānotajās vēja parku teritorijās – Renāte Kaupuža, Ilze Kukāre, Gunārs Pētersons un Viesturs Vintulis.


Projekta (Nr. 1-08/171/2020) īstenošanas laiks ir no 2021. gada 10. aprīļa līdz 2022. gada 30. jūnijam. Projekta finansējums 28 000 EUR apmērā ir piešķirts no valsts budžeta programmas 21.00.00 „Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitātē “Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai”.112 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page