top of page
  • Writer's picturelatvijassiksparni

Papes sezona 2019. – pirmais migrācijas vilnis

Sākoties sikspārņu migrācijai, sikspārņu pētnieku aktivitāte tradicionāli koncentrējas Papē. Tā tas notiek arī šogad, kur tradicionāli veicam gan sikspārņu uzskaites ar ultraskaņas detektoriem, gan ķeršanu un gredzenošanu Lielajā Sikspārņu murdā, kurš šogad tika pacelts 5. augustā. Kopsavilkums par ultraskaņas uzskaišu rezultātiem tiks izveidots pēc sezonas, bet pie ķeršanas rezultātiem murdā ir vērts pakavēties jau tagad.


Attēlā: Papes murds. V. Vintuļa foto.


Vispirms mazliet par to, ko mēs šogad Papē darām un, kas ir kopīgs, kas atšķiras šajā sezonā. Atšķirībā no iepriekšējām piecām sezonām, dažādu iemeslu dēļ Natūza sikspārņi, kuri veido migrējošo sikspārņu pamatmasu, šogad Papē tiek gan ķerti un uzskaitīti, bet netiek gredzenoti. Lēmums par gredzenošanas pārtraukšanu saistīts gan ar izmaksām, gan darba apjomu, gan arī saudzējošiem apsvērumiem – gredzena uzlikšana sikspārnim var būt arī traumējoša, tāpēc bez vajadzības kaut ko nopietnu izpētīt, to labāk nedarīt. Tā kā iepriekšējās sezonās jau apgredzenojām pietiekami daudz šīs sugas sikspārņu, lai varētu sagaidīt gredzenoto dzīvnieku atradumus, tagad kādu laiku Natūza sikspārņus varam negredzenot. Citas sugas gan gredzenojam arī šogad, jo par to migrāciju ceļiem u.c. mums joprojām ir ļoti maz informācijas. Jāpiezīmē, ka lielākoties ir jāapgredzeno vairākus simtus sikspārņu, lai varētu sagaidīt, ka kaut viens no tiem tiks vēlāk arī atrasts, un atradējs par to paziņos sikspārņu pētniekiem.


Tagad par to, kāda ir bijusi 2019. gada sezona līdz šim brīdim. Līdzšinējo sikspārņu migrācijas gaitu un ķeršanas rezultātus šosezon pagaidām var iedalīt divos periodos. No 5./6 augusta līdz 13./14. augusta naktij sikspārņu migrācijas aktivitāte bija salīdzinoši neliela. Šajā laikā kopā noķerti tikai septiņu sugu 111 sikspārņi, no kuriem divas trešdaļas bija pigmejsikspārņi Pipistrellus pygmaeus. 14./15. augusta nakts stipra vēja dēļ nebija piemērota sikspārņu ķeršanai, bet pēc tās, iestājoties labvēlīgiem laika apstākļiem, sākās pirmais sikspārņu migrācijas vilnis. Turpmākajās sešās naktīs noķerto sugu skaits pieauga līdz 13, un šajās naktīs tika noķerti 2626 sikspārņi. Jau šobrīd atkal ir krituši vairāki Papes agrākie rekordi, piemēram, šogad jau ir noķerts rekordskaits pigmejsikspārņu (uz 21.08. – 929; iepriekšējais rekords 2016.g. - 740), turklāt divās naktīs šīs sugas noķerto dzīvnieku skaits pārsniedza divus simtus. Pārsniegts arī visu laiku Papē vienā sezonā noķerto rūsgano vakarsikspārņu Nyctalus noctula skaits (21.08. – 250; iepriekšējais rekords bija 1988. gadā - 236), un šai sugai uzstādīts arī vienā naktī noķerto dzīvnieku rekords – 164. Tādu momentu, kad gredzenotavā tiek atnestas 3 kastes (!) ar “noktuļiem”, nebija piedzīvojis neviens no klātesošajiem. Jāatzīmē arī noķertās īpaši retās sugas – divi mazie vakarsikspārņi Nyctalus leisleri (atgādināšu, ka iepriekš viens šīs sugas pārstāvis tika noķerts 2015. gadā, un tas bija pirmais šīs sugas novērojums 25 gadu laikā), 4 platspārnu sikspārņi Eptesicus serotinus un 2 Eiropas platauši Barbastella barbastellus. Sikspārņu migrācija turpinās, un Sikspārņu murda komanda turpinās darboties arī turpmākās nedēļas. Kas zina, kādus pārsteigumus vēl šī sezona mums sagādās?


Attēlā: Mazais vakarsikspārnis (Nyctalus leisleri). V. Vintuļa foto

135 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page